Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Γιανναράς, σημειώσεις από μαθήματα στη Στοά.

Μόνο μέσω ενεργημάτων γνωρίζουμε ένα πρόσωπο. Περισσότερο κι από την άμεση επαφή. Μόνο έτσι μπορώ να γνωρίσω την ετερότητα. Όταν δω στον πίνακα του Ρέμπραντ τη μοναδικότητα που θα μου επιτρέψει να αναγνωρίζω κάθε Ρέμπραντ. / Παλαμάς: η ενέργεια του Θεού είναι μεθεκτή

Δυτική πειθαρχία: υπακοή σε εντολές, εξασφάλιση, σιγουριά. Εγγραφή σε κόμμα, υπακοή σ' ένα παπά και εφυσυχασμός. όχι διακινδύνευση της ενηλικίωσης.

Μοναχική υπακοή: Καλόγερος, ελευθερία, άσκηση. Επιστροφή στον Δημιουργό. Σώζομαι - σώος ολόκληρος - σωτηρία. Η φύση του ανθρώπου ρέπει στο μη ελληνισμό.
Keller Βυζαντισμός - Ελληνισμός: το κοινωνείν είναι άθλημα ελευθερίας.

Η καταγωγή των λέξεων είναι από το ρήμα. Το κύριο βάρος της έκφρασης είναι το ρήμα. / Λέξη συνοψίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν κάτι να είναι αυτό που είναι / Λόγος αποφαντικός της ουσίας των υπαρκτών (Αριστοτέλης) / Ο Λόγος βρίσκεται στο επίπεδο της εμπειρίας και όχι της διατύπωσης. Η γνώση -> εμπειρία σχέσης / Οι εμπειρίες αποτυπώνουν ιδέες. Ο νους αφαιρεί στοιχεία και κρατάει μια σύνοψη, τα οποία είναι ουσία. / Ουδέν γαρ νοεί άνευ φαντάσματος η ψυχή (Αριστοτέλης) / Αποφατισμός: η άρνηση να εξαντλήσουμε τη γνώση στη διατύπωσή της / Πνεύω - Πνεύμα , Ψύχω - Ψυχή: όταν βγει από το στήθος του ανθρώπου η τελευταία ψυχή χάνεται το κυρίως ανθρώπινον / Στην ελευθερία από το ορμέμφυτο δημιουργείται η γνώση ως αλήθεια / Συστηματοποιώ, συνδέω τη μια γνώση με την άλλη. Ο Π συστηματοποίησε την οντολογία / Αλληγορία άλλο αγορεύει, το άγαλμα / Αναγωγή της αιτιώδους αρχής όχι σε μια ... μονάδα, αλλά σ' ένα γεγονός σχέσης. Σε τριάδα υποστάσεων. Κατεξοχήν, έκφραση ελευθερίας είναι η αγάπη. / Εμμονή ελληνικής σκέψης σε εμπειρική προτεραιότητα των σχέσεων

Η τέχνη είναι πάλη να ειπωθούν όσα δε λέγονται με λέξεις / (Για τον Παρθενώνα) Η αρχιτεκτονική έχει ένα χαρακτήρα αποκαλυπτικό αποτυπώνει τον κόσμο συνολικά, το κοσμοείδωλο. προέχει το αίτημα της φανέρωσης και όχι της χρησιμότητας / νοηματοδοτείται ο χρόνος, η σχέση με το αληθές / το άγαλμα και η εικόνα δεν πρόκειται για εντυπώσεις για τη δημιουργία αισθημάτων. ο γλύπτης ανάγει τα ατομικά γνωρίσματα σε καθολικά γνωρίσματα. Έτσι βλέπω το αληθινό και όχι το εφήμερο. Στον Βυζαντινό η αποτύπωση της υπόστασης καλεί σε σχέση υπερβαίνοντας τα φυσικά στοιχεία. / Αυτή είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα που επιβίωσε. Μετοχή πάντοτε κοινωνούμενη. /   οι κοινωνίες ποθούν το αμερικανικό υπόδειγμα δεν τους επιβάλλεται. Οι ανάγκες του κόσμου έχουν αλλάξει, το blue jean γι' αυτό κατέρευσε ο κομμουνισμός. / Μέσα του 12ου αιώνα γίνεται η μετάφραση του Αριστοτέλη. Ο Καρλομάγνος ήθελε να στήσει αυτοκρατορία πάνω στη γερμανικότητα. Και τον Χριστιανισμό Σχίσμα. Αντιπαλότητα. Η έννοια του προσώπου και του ατόμου είναι συνώνυμες στη Δύση, μια σοβαρή διαφορά που οδήγησε στο ρήγμα. / Ο Αυγουστίνος ερμήνευσε υποκειμενικά το χριστιανισμό με δικανική αντίληψη (μακρυά από την αγάπη). Η προσωποκεντρική οντολογία στοιχείο της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Κάθε προσωπικό υπόσταση συγκεφαλαιώνει όλα τα γνωρίσματα της ουσίας. Πρόσωπο και ουσία -> Δυναμικά -> Μόνο με την εμπειρική μετοχή. / Μόνο στη δυναμική της σχέσης απαντώνται το ποιος είμαι, τι είμαι. Όταν αγαπάς κάποιον γνωρίζεις τον εαυτό σου κι αυτό είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου